Aktuális – A számláló biztos feladatai. Kíről, hol készül adatfelvétel

Megosztom

Az Arcanummal kötött együttműködésünk keretében elindítottuk a “Digitális Történelem” blogunkat, az elmúlt 250 év feldolgozott és digitalizált sajtó anyagjaival.

Titkos adatok, csak statisztikai célra -1970 január 1-12-ig Magyarországon népszámlálást tartottak és ezzel a címmel közülte le a Népszabadság felhívást.

l.

1970. január 1. csütörtök A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI LAPJA XXVIII. évfolyam, 1. szám


Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete értelmében január 2-án az egész ország területén megkezdődik az általános népszámlálás. A munkát a tanácsi dolgozók közül kijelölt népszámlálási felelősök irányítják, az összeírás nyomtatványait számlálóbiztosok töltik ki, munkájukat felülvizsgálók ellenőrzik. A számlálóbiztosok és a felülvizsgálók írásbeli megbízást kapnak, amely egyúttal igazolványul is szolgál.


Zöld és barna összeíróív
A lakosság 75 százalékánál az adatfelvétel kevesebb kérdést tartalmazó zöld színű összeíróíven, 25 százalékánál a részletesebb adatokat tudakoló barna színű nyomtatványon történik. Magát az összeírást holnap kezdik meg, s legkésőbb január 12-ig fejezik be. (Hogy olvasóink az összeírásig is megismerkedhessenek a kérdésekkel, egy összeírólap kliséjét lapunk 12. oldalán közöljük.)

A kérdőíveket — kikérdezés útján — a számlálóbiztosok töltik ki. Ők a kérdéseket a lehetőség szerint az összeírásra kerülő személyekhez intézik, a kiskorúak adatait a szülőktől tudakolják meg. Ha a család valamelyik tagja az összeírás idején nem tartózkodik otthon, adatait a hozzátartozók is megadhatják. Ha a számlálóbiztos a lakást zárva találja, illetőleg csak kiskorúak tartózkodnának otthon, értesítést hagy hátra, hogy melyik napon, milyen időpontban kísérli meg ismét az összeírást. Ha a számlálóbiztos
többszöri felkeresés után sem talál senkit otthon, az összeíráshoz szükséges nyomtatványokat hátrahagyja, s Tudnivaló önkitöltők részére jelzésű nyomtatványt is mellékel, megjelölve, hogy mikor jön el a kitöltött nyomtatványokért.


Az éjféli állapot szerint
A népszámlálással kapcsolatos összeírások körébe tartozó adatokat mindenki köteles a valóságnak megfelelően, és az előírt határidőben megadni. Aki az adatszolgáltatást megtagadja, vagy hamis adatokat szolgáltat, azt a törvény bünteti. Az összeírt adatok titkosak, kizárólag statisztikai célra használják azokat; személyre, lakásra, házra vonatkozó adatokat a számlálóbiztosok nem bocsátanak illetéktelen személyek rendelkezésére, az adatokat egyénileg nem hozzák nyilvánosságra és más hivatal sem használhatja fel adminisztratív célokra.

Mert a történelem nem lenne számodra ismert, ha nem lenne az arcanum.com az Arcanum adatbázisa

Az összeírásnak a népszámlálás eszmei időpontjában érvényes — 1969. december 31-e és 1970. január 1-e közötti, éjféli, illetve 0 órai — adatokat kell tükröznie.. Például: az eszmei időpont után házasságot kötött személyt még nőtlenként, illetve hajadonként írják össze, a január 1-én nyugdíjba vonuló személyt pedig aktív kereső foglalkozása alapján.


Ha külföldön tartózkodik is
A számlálóbiztosok általában munkaidő után, a délutáni, esti órákban keresik fel a lakosokat.
Össze kell írniuk a lakásokban valamennyi, rendőrségileg állandó vagy ideiglenes bejelentővel tartózkodó személyt, tekintet nélkül arra, hogy a népszámlálás eszmei időpontjában a lakásban tartózkodott-e vagy sem. Felveszik az adatokat az állandó bejelentővel rendelkező személyekről akkor is, ha máshova ideiglenesen be van jelentve, s az ideiglenesen bejelentett személyekről akkor is, ha bejelentett állandó lakásuk másutt van.

Összeírják azokat is, akik az eszmei időpontban rendőrségi bejelentés nélkül tartózkodtak valamely lakásban. Elvégzik az adatfelvételt azokról a személyekről is, akik rövidebb-hoszszabb ideig tartó látogatás, diplomáciai, kereskedelmi, tudományos és egyéb megbízatás miatt vagy munkaerő-kooperáció keretében tartózkodnak külföldön.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük